Ciekawe

Kurs na układnice i wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego

1.34KViews

Układnice magazynowe są urządzeniami, wykorzystywanymi w szeroko pojętej logistyce. W Centrum Szkolenia Zawodowego kursanci mają możliwość nabyć umiejętności ich sprawnej obsługi, które z kolei przygotują ich do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT.

Kursy na układnice magazynowe w CSZ to nauka od najlepszych

W Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach wykwalifikowani instruktorzy przeprowadzają specjalistyczny kurs na układnice magazynowe. Specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie wyposażą każdego zainteresowanego w wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dzięki kursowi na operatora układnic magazynowych uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności do tego, aby jego praca z maszyną była bezpieczna, jak najbardziej wydajna i zgodna z obowiązującymi przepisami BHP. Przejście szkolenia oraz zaliczenie egzaminu zewnętrznego skutkuje uzyskaniem uprawnień, niezbędnych do obsługi układnic magazynowych różnego rodzaju. Warto jednak pamiętać, że kwalifikacje z zakresu obsługi układnic magazynowych wydawane są czasowo. Co ważne, czynny operator musi regularnie odnawiać uprawnienia, zanim stracą ważność. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek na 3 miesiące przed przedawnieniem kwalifikacji. 

Kurs na wózki widłowe jako jeden z najpopularniejszych kursów UDT.

Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach rzetelnie przygotowuje swoich kursantów do zdobycia kwalifikacji na wózki widłowe oraz do zaliczenia egzaminu państwowego przed komisją UDT. Każdy, kto zapisze się na kurs na wózki widłowe w Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach, może być spokojny o wysoką jakość oferowanych szkoleń. Pracownicy placówki stawiają przede wszystkim na bezpieczeństwo i rzetelność. Jedynie wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w pracy z maszynami tego typu prowadzą szkolenie na wózek widłowy. To oni przekazują swoją wiedzę i umiejętności przyszłym specjalistom. Kurs na wózek widłowy pozwoli przyszłemu operatorowi na podniesienie własnych kwalifikacji w zakresie obsługi pojazdów podnośnikowych. Szkolenie obejmuje obsługę wózków zdalnie sterowanych oraz specjalizowanych. Kurs wózka widłowego to świetny wybór wszystkich kursantów. Nabycie nowych kwalifikacji i uprawnień do obsługi tych maszyn z pewnością przyczyni się do uzyskania awansu w pracy, a w efekcie większego wynagrodzenia. Uprawnienia na wózek widłowy jeszcze do niedawna były wydawane bezterminowo. Jednak Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, zmieniło charakter wydawanych uprawnień na czasowy.

 

root_812
the authorroot_812