Biznes

Jak przebiega restrukturyzacja JDG? To warto wiedzieć

392Views

W świetle prawa przedsiębiorcą jest nie tylko spółka, ale także każda osoba prowadząca działalność we własnym imieniu. Jednoosobowe przedsiębiorstwo, choć może być źródłem niezależności i sukcesu, niesie ze sobą pewne ryzyko. Otwarcie działalności jako firma jednoosobowa wymaga zarówno odwagi, jak i dobrego przygotowania. W przypadku problemów finansowych prawo dopuszcza rozwiązanie, jakim jest restrukturyzacja JDG, która wcześniej była możliwa jedynie w przypadku prowadzenia spółek.

Na czym polega restrukturyzacja JDG?

Restrukturyzacja firm jednoosobowych przeprowadzana jest w dokładnie tym samym celu, co w przypadku spółek, czyli z zamiarem uniknięcia niewypłacalności przedsiębiorstwa i ogłoszenia upadłości. Zadaniem postępowania jest umożliwienie dłużnikowi dalszego prowadzenia biznesu i jednoczesne zawarcia porozumienia z wierzycielami w kwestii spłaty powstałych należności.

Rodzaje postępowań

Rodzaj wdrażanego postępowania określany jest na podstawie powodu zadłużeń, ich wysokości i generowanych przepływów, które docelowo pokryłyby koszty restrukturyzacji. Wyróżnia się postępowanie układowe i przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu oraz sanacyjne. 

Za najkorzystniejszą opcję uważa się postępowanie o zatwierdzenie układu. Umożliwia ono dłużnikowi stały nadzór nad jego majątkiem oraz daje cztery miesiące, w trakcie których może zawrzeć umowę z wierzycielami i jest on objęty ochroną przed egzekucją. Jest to postępowanie, które pozwala na stosunkowo szybkie pokonanie problemów związanych z zadłużeniem. 

Jak przebiega restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej?

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu postępowania jest nawiązanie współpracy z doświadczonym, licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Po analizie poziomu zadłużenia i kondycji przedsiębiorstwa może on rozpocząć postępowanie poprzez obwieszczenie o dniu układowym. Niezbędnym warunkiem do tego jest jednak opracowanie planu restrukturyzacyjnego, w którym dłużnik wskaże racjonalne powody do kontynuowania działalności. Doradca może także odmówić, jeśli firma w ciągu dziesięciu lat już musiała korzystać z postępowania lub długi sporne przekroczą 15%.

Jeśli postępowanie zostanie wszczęte, kolejnym etapem jest jego zarejestrowanie przez doradcę (który występuje jako nadzorca). W następnych czterech miesiącach następuje porozumienie z wierzycielami w sprawie spłaty należności. 

Jeśli w tym okresie uda się wypracować porozumienie, zawarty układ musi zostać potwierdzony przez sąd. Ocenia poprawność złożonego wniosku i zgodność z prawem propozycji układowych. 

Korzyści z restrukturyzacji

Restrukturyzacja staje się zbawieniem w obliczu problemów, takich jak narastające odsetki, wezwania do zapłaty, koszty sądowe czy egzekucyjne, z którymi często przychodzi mierzyć się przedsiębiorcom. Coraz częściej wierzyciele wyrażają zgodę na znaczną redukcję lub nawet umorzenie odsetek i dodatkowych kosztów, aby odzyskać swoje główne należności. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą odzyskać płynność finansową i wrócić na właściwe tory. Wielu klientów zauważa, że samo umorzenie odsetek i dodatkowych kosztów stanowi ogromne wsparcie, które pozwala na spłatę kapitału i uniknięcie upadłości.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej restrukturyzacji mogą podlegać nie tylko zobowiązania związane z prowadzoną działalnością, ale także te wynikające z innych dziedzin życia. Na przykład, kredyty hipoteczne zaciągnięte na zakup domu czy mieszkania mogą być objęte procesem restrukturyzacji. Jest to istotne, ponieważ formalnie majątek firmowy i prywatny jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest rozdzielany.

Restrukturyzacja JDG – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców

Restrukturyzacja JDG przynosi liczne korzyści. Pozwala na uniknięcie utraty płynności finansowej, umorzenie kosztów, a nawet rozłożenie na raty kapitału. Czteromiesięczny okres ochronny daje przedsiębiorcom czas na skonstruowanie uzasadnionych propozycji układowych. Restrukturyzacja pozwala na ochronę nie tylko biznesu, ale także innych dziedzin życia, które mogą być obciążone długami. To narzędzie, które przez lata było niedostępne, a dziś staje się wsparciem dla wielu jednoosobowych przedsiębiorców.

root_812
the authorroot_812